Kontakt


Sand Gård
Storengene 2/4, 3483 KANA
(Nedkjøringen til Holmsbu)
Telefon: 32 79 85 00
Telefaks: 32 79 41 40

Mobil: 924 88 904

Epost: sand_gard@yahoo.no   sand.gard.hurum@gmail.com