Bildeside  


 
 
Låvebrua ! 


Rot av Svartorr fundet i en myr i 1957.
Mer informasjon om roten kommer siden.
 Også i kafeen har det skjedd forandringer. Gårdsbutikken har fått plass i samme bygg

 

 

 


 
Fruktlageret.

 
 Hovedhuset


 
Utsikt over jordet

 
Bak kafeen og gårdsbutikken. Sitteplasser ved siden av leketunet. Her kan en nyte en kopp kaffe eller annet.

                 

 
Låvebrua litt tettere på.

 
       Nytt innkjørselparti med en flott         beplantet jordvoll på den ene siden.